Послуги

  • Проведення аудиту відділень променевої діагностики з розробкою рекомендацій щодо їх структури та оптимізації процесу функціонування.
  • Контроль технічного стану рентгенодіагностичного обладнання та його дозоформуючих параметрів.
  • Ремонт та технічне обслуговування рентгенодіагностичної техніки
  • Переведення на цифрову технологію аналогових ренгенівських апаратів