Послуги

  • Проведення аудиту відділень променевої діагностики з розробкою рекомендацій щодо їх структури та оптимізації процесу функціонування.
  • Контроль технічного стану рентгенодіагностичного обладнання та його дозоформуючих параметрів.
  • Ремонт та технічне обслуговування рентгенодіагностичної техніки
  • Переведення на цифрову технологію аналогових рентгенівських апаратів та флюорографів здійснюється за допомогою цифрових приймачів IONA, основні технічні характеристики яких наведено нижче:

За допомогою стійки S-30Ц можна перевести на цифрову технологію практично будь-який рентгенівський апарат