Сучасне цифрове рентгенодіагностичне обладнання для медицини

Динамічні цифрові ренгенівські приймачі

Р – рентгенографія
Ф – флюороскопія (рентгеноскопія) Т – томографія (томосинтез)
FPS – Frame per second (кадрів за секунду)

CB – підтверджує виконання вимог, що містяться в чинній
публікації норм IEC (МЕК), що стосується безпеки електро-
технічного обладнання та компонентів, видається в рамках
міжнародних схем сертифікації CB.
CE0598 – Conformité Européenne (Європейська відповідність )

КОМПЛЕКСИ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИЧНІ ЦІФРОВІ КРДЦ-ФЛЬФА

для ренгенографії

Обладнання


Для ренгенографії, ренгеноскопії та цифрової томографії (томосинтезу)

Обладнання


Цифровий мамограф МАММО-МТ-АЛЬФА

Обладнання