Томосинтез значно розширює можливості рентгенодіагностики

Цифровий лінійний рентгенівський томосинтез є простим і порівняно недорогим методом отримання 3D зображень на основі традиційного цифрового рентгенівського обладнання. 

Технологія дуже молода. Перші дозволені до застосування в медицині системи цифрового томосинтезу з’явилися на світовому ринку в 2006
(GE Healthcare VolumeRAD отримав дозвіл FDA), 2011 року (аналогічний дозвіл отримано для обладнання Shimadzu Sonialvision Safire II) і 2014 (комплекс Hologic Selenia Dimensions 3D отримав дозвіл FDA для використання в мамографії)

Томосинтез є новітньою технологією рентгенівської візуалізації, який став вдалим копромісом між рентгенографією та комп’ютерною томографією (КТ). КТ є високоінформативним методом діагностики, але супроводжується багаторазовим збільшенням дозових та фінансових навантажень на пацієнта в порівнянні із звичайною рентгенографією.

За допомогою томосинтезу усувається основний недолік рентгенографії – сумації зображень всіх органів та тканин, які знаходяться у досліджуваній ділянці тіла пацієнта. Томосинтез дозволяє видалити ефект сумації тіній та точно визначити місце патології без виконання додаткових досліджень в різних проекціях.

При томосинтезі дослідження триває 6 секунд, під час якого рентгенівська трубка та цифровий приймач рухаються в протилежних напрямах в паралельній площині. За цей проміжок часу робиться до 100 коротких експозицій і отримується відповідна кількість цифрових зображень, які відправляються на робочу станцію оператора, де на їх основі на протязі 2-3-х хвилин відбувається реконструкція кількох сотень зрізів об’єкту дослідження. При цьому якість зображення в кожному зрізі краща в порівнянні з комп’ютерною томографією, а променеве навантаження в рази менше, ніж при дослідженні на комп’ютерному томографі. Це досягається за рахунок того, що час опромінення пацієнта при томосинтезі  складає 1.2 секунди при менших значеннях напруги і струму рентгенівської трубки в порівнянні с КТ, а також збільшення відстані від рентгенівського випромінювача до досліджуваної ділянки тіла пацієнта.

Крім того, є додаткові можливості зменшення променевого навантаження на пацієнта за допомогою колімації рентгенівського променю та екранування ді-лянок тіла, що знаходяться за межами зони інтересу, за допомогою індивідуальних засобів захисту. Це особливо важливо для проведення досліджень дітей.

Важливо відзначити, що на томографічних зрізах для різних по глибині зон інтересу можуть виконуватися вимірювання розмірів патологій без властивих рентгенографії помилок, викликаних геометричним збільшенням об’єктів, що знаходяться ближче до рентгенівського випромінювача. Крім цього, на томографічних зрізах може бути виміряна рентгенівська щільність об’єктів аналогічно вимірам рентгенівської щільності, яка широко застосовується при аналізі зображень багатозрізової спіральної комп’ютерної томографії. Для рентгенографії такі вимірювання дадуть значні помилки, так як будуть виконані з зображень проекції всіх органів і тканин, а не конкретних об’єктів спостереження. 

Томосинтез є новітньою технологією рентгенівської візуалізації, який сьогодні отримує все більшого поширення та впровадження в клінічну практику. У 2015 році на Європейському Конгресі Радіологів у Відні в газеті «ECR Today» було надруковано статтю, в якій томосинтез розглядався як альтернатива низькодозовій комп’ютерній томографії при проведенні скринінгу на виявлення раку легень. При порівняній з комп’ютерною томографією чутливістю, томосинтез менш коштовний та дозволяє зменшити в кілька разів променеве навантаження на обстежуваних. З кожним роком цьому методу і його клінічному застосуванню присвячується все більше наукових публікацій.

Сьогодні у світі є лише невелика кількість компаній, які розробляють системи рентгенівського томосинтезу. В Україні такими розробками займається група компаній «Телеоптик». Українські розробники змогли реалізувати томосинтез на звичайному рентгенівському обладнання, на якому можна також виконувати цифрову рентгенографію та цифрову рентгеноскопію, що дозволяє збільшити ефективність використання обладнання. Невелика ціна вітчизняних систем цифрового рентгенівського томосинтезу сприяє його швидкому впровадженню в клінічну практику. За останні 3 роки кількість цифрових рентгенівських систем з режимом томосинтезу в Україні збільшилася майже в 5 разів.

Рентгенівські зображення ОГК, отримані за допомогою рентгенографічного (а)  та динамічного цифрового рентгенівського приймача в режимі томосинтезу (б)

Реалізація томосинтезу на стандартному рентгенодіагностичному обладнанні: флюорографі (а), рентгенодіагностичному комплексі на 2 робочі місця (б), телекерованому столі-штативі (в) та цифровій базовій рентгенографічній системі (в)


Про томосинтез та його клінічне застосування у матеріалах 7-го Національного конгресу з міжнародною участю «Радіологія в Україні» (Київ, 25-27.03.2019 р.)

Нові рентгенівські технології для медичних закладів першого рівня

                    Мірошниченко С.І., Київ, Україна


Розширення діагностичних можливостей цифрової базової рентгенографічної системи

                     Коваленко Ю.М., Мірошниченко С.І., Невгасимий А.О., Київ, Україна


Додаткові можливості рентгенодіагностики за рахунок  використання томосинтезу

                     Уріна Л.К., Київ, Україна


Використання томосинтезу у структурі рентгенодіагностичних обстежень консультативно-діагностичного центру району

                       Пугач М.І., Вербицька С.В., Косенко М.О., Косенко Е.М., Київ, Україна


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *